• Vrtání studní

  line
  Společnost GEO TRADE SILESIA s.r.o. realizuje veškeré práce s budováním a údržbou studní pro individuální a průmyslové zásobování vodou. Vyhledávání vhodných míst pro umístění nové studny je prováděno hydrogeologem a „proutkařem“. Na takto stanovená místa je dána garance vydatnosti (min. 1 m³/den). Sučástí je stanovení vhodné technologie vrtání dle gelogického podloží.
  číst více
  slider image
 • Jímky

  line
  se provádí v rámci vyhledávání nových a rekonstrukce stávajících vodních zdrojů, hydrodynamických čerpacích a nálevových zkoušek, stanovení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů, stanovení kontaminace podzemních vod, monitorovacích systémů skládek, silážních jam, studií proveditelnosti, ekologických auditů a likvidací starých ekologických zátěží.
  číst více
  slider image
 • Regenerace studní

  line
  Čištění studní je prováděno na vrtaných i kopaných studních. Na používaných studních provádíme komplexní čištění a údržbu. Čištění vrtaných studní by mělo probíhat každé dva roky, u kopaných studní zhruba co pět let
  číst více
  slider image

Společnost GEO TRADE SILESIA s.r.o. působí na trhu od roku 2005 jako odborná firma poskytující služby v oblasti hydrogeologie, inženýrské geologie a sanační geologie.

Prioritní činností společnosti GEO TRADE SILESIA s.r.o. je realizace vrtaných studní. Studny zajišťujeme komplexně od vyhledání zdroje vody, přes zpracování potřebných podkladů dle legislativy, až po napojení zdroje vody k osobnímu využití.

GEO TRADE SILESIA s.r.o. sídlí v Ostravě – Porubě a realizuje své zakázky na celém území moravskoslezského kraje.

Společnost GEO TRADE SILESIA s.r.o. zaměstnává pracovníky, kteří mají bohaté a neocenitelné pracovní zkušenosti.

 

Provádíme

 

 

 • Vyhledání pramene
 • Projektovou dokumentaci
 • Kompletní vystrojení studny
 • Hydrogeologický průzkum
 • Čerpací zkoušky vydatnosti vodního zdroje
 • Čištění studní

home title

line
Powered by WordPress | Designed by aeon