20170213 Update Cisco 200-125, 200-125 CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) Dumps
ICND1 100-105 Exam, Cisco Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1 v3.0) 100-105 Exam
300-075 PDF, Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 2(CIPTV2)
210-260 CCNA Security, Implementing Cisco Network Security Questions
200-105, Cisco ICND2 200-105 Book
Cisco 300-320, 300-320 Designing Cisco Network Service Architectures Dump
ISC Certification CISSP Dumps, Certified Information Systems Security Professional CISSP Dumps
70-533 PDF, Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
70-534 Microsoft Specialist: Microsoft Azure, Architecting Microsoft Azure Solutions Exam
300-206, Cisco CCNP Security 300-206 Dumps
CompTIA SY0-401, SY0-401 CompTIA Security+ Certification Exam Exam
A+ 220-901 PDF, CompTIA A+ Certification Exam (901) 220-901 PDF
2V0-621D VCP6-DCV, VMware Certified Professional 6 C Data Center Virtualization Delta Beta Book
400-051, Cisco CCIE 400-051 Dump
Cisco 640-916, 640-916 Introducing Cisco Data Center Technologies Dumps
642-997 Exam, Implementing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFI)
70-461 Microsoft SQL Server 2012, Querying Microsoft SQL Server 2012 Dumps
300-101, QlikView QlikView Certification 300-101 Exam
Microsoft MB2-712, MB2-712 Microsoft Dynamics CRM 2016 Customization and Configuration PDF
CISM CISM Questions, Certified Information Security Manager CISM Questions
200-310 Book, Designing for Cisco Internetwork Solutions
SSCP ISC Certification, System Security Certified Practitioner (SSCP) Dump
210-065, Cisco CCNA Collaboration 210-065 Dumps
Cisco 810-403, 810-403 Selling Business Outcomes PDF
Microsoft Office 365 070-346 Exam, Managing Office 365 Identities and Requirements 070-346 Exam
400-101 Dumps, CCIE Routing and Switching Written v5.0
210-451 CCNA Cloud, Understanding Cisco Cloud Fundamentals Exam
300-115, Cisco CCDP 300-115 PDF
GIAC GSEC, GSEC GIAC Security Essentials Certification Questions
MCP, Microsoft Specialist 70-532 Book, Developing Microsoft Azure Solutions 70-532 Book
700-037 Dump, Advanced Collaboration Architecture Sales Specialist
MB2-713 Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales Dumps
CAS-002, CompTIA CASP CAS-002 PDF
Lpi 010-150, 010-150 Entry Level Linux Essentials Certificate of Achievement Exam
GAQM certification CSM-001 Dumps, Certified Scrum Master (CSM) CSM-001 Dumps
70-410 Exam, Installing and Configuring Windows Server 2012
ADM-201 The Salesforce.com Certified Administrator, Administration Essentials for New Admins PDF
Cisco 300-208, 300-208 Implementing Cisco Secure Access Solutions Book
F5 Certification 101 Dump, Application Delivery Fundamentals 101 Dump
FCBA ISEB Certification, BCS Foundation Certificate in Business Analysis PDF
70-417, Microsoft Windows Server 2012 70-417 Exam
Cloudera CCA-500, CCA-500 Cloudera Certified Administrator for Apache Hadoop (CCAH) Dumps
RHCSA EX200 Exam, Red Hat Certified System Administrator - RHCSA EX200 Exam
2V0-621 PDF, VMware Certified Professional 6 C Data Center Virtualization Beta
98-365 MTA, Windows Server Administration Fundamentals Questions
700-038, Cisco Additional Online Exams for Validating Knowledge 700-038 Book
ICND1 100-105, ICND1 Cisco Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1 v3.0) pdf
200-105 dump, ICND2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) dump
CCDE 352-001, CCDE ADVDESIGN dumps
200-310 answers, CCDA Designing for Cisco Internetwork Solutions exam questions
CCNA Collaboration 210-060, CCNA Collaboration Implementing Cisco Collaboration Devices (CICD) pdf download
810-403 books, Cisco Business Value Specialist Cisco Business Value Specialist real exam questions
CCNP Collaboration 300-075, CCNP Collaboration Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 2(CIPTV2) study guide pdf
300-101 dump, CCDP Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0) ppt
CCDP 300-115, CCDP Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH v2.0) books pdf
300-320 answers, CCDP Designing Cisco Network Service Architectures study guide
CCNA 200-125, CCNA CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) exam pdf
400-051 books, CCIE CCIE Collaboration book pdf
CCIE 400-101, CCIE CCIE Routing and Switching Written v5.0 pdf
210-260 dump, CCNA Security Implementing Cisco Network Security dumps pdf
300-075, 100-105, I passed my exam with these questions from this site here.Well worth to buy 300-101, 210-260, exam study guide 300-115, 300-135, Absolutely This is 100% valid dump. 300-320, 210-060, cos i have got 98% marks in this exam 300-070, 200-105, it certification exam 1Z0-144, exam certificate MB2-712, Do you maintain 100% Guarantee on itexammarks.com products 1V0-601, 640-916, 500-007, best exam dumps 642-980, sure to pass exam 700-037, H12-224, 70-469, it exam online study PEGACSA71V1, HP0-M101, Do you provide free updates? 070-483, success pass exam 210-065, EX200, update the study materials timely 070-331, 98-365, 70-494, hotest exam ISSMP, HP0-Y50, 70-462, 200-125, it exam questions and answers 200-310, 200-601, testing online 210-060, 101-400, latest exam pdf CCNA 200-125, Cisco CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) Dump 100-105 Answer, Cisco ICND1 Answer, 100-105 Cisco Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1 v3.0)Answer Cisco 200-310, CCDA 200-310 Designing for Cisco Internetwork Solutions, Cisco 200-310 PDF Cisco CCDP 300-101, 300-101 Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0) Exam 300-075, CCNP Collaboration 300-075 Exam Dump, Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 2(CIPTV2) Exam Dump 810-403 Questions, Cisco Business Value Specialist 810-403 Selling Business Outcomes Questions CCNA Collaboration 210-060, Cisco Implementing Cisco Collaboration Devices (CICD) Practice 210-260 Dump, Cisco CCNA Security Dump, 210-260 Implementing Cisco Network SecurityDump PMI PMP, PMP PMP Project Management Professional, PMI PMP Answer ISC ISC Certification CISSP, CISSP Certified Information Systems Security Professional PDF 70-534, Microsoft Specialist: Microsoft Azure 70-534 Exam, Architecting Microsoft Azure Solutions Exam 101 Dumps, F5 Certification 101 Application Delivery Fundamentals Dumps Microsoft Office 365 70-346, Microsoft Managing Office 365 Identities and Requirements Questions 2V0-621D Practice, VMware VCP6-DCV Practice, 2V0-621D VMware Certified Professional 6 C Data Center Virtualization Delta BetaPractice Cisco 300-206, CCNP Security 300-206 Implementing Cisco Edge Network Security Solutions, Cisco 300-206 Dump Cisco CCNP Collaboration 300-070, 300-070 Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 1(CIPTV1) Answer 300-207, CCNP Security 300-207 PDF, Implementing Cisco Threat Control Solutions PDF 1Z0-062 Exam, Oracle Database 1Z0-062 Oracle Database 12c: Installation and Administration Exam CompTIA Network+ N10-006, CompTIA CompTIA Network+ Dumps 300-115 Questions, Cisco CCDP Questions, 300-115 Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH v2.0)Questions Microsoft 070-346, Microsoft Office 365 070-346 Managing Office 365 Identities and Requirements, Microsoft 070-346 Practice Cisco CCDP 300-320, 300-320 Designing Cisco Network Service Architectures Dump 640-916, CCNA Data Center 640-916 Answer, Introducing Cisco Data Center Technologies Answer 648-232 PDF, APE 648-232 Cisco WebEx Solutions Design and Implementation PDF CCNA Wireless 200-355, Cisco Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals Exam

Jímky | Geo Trade Silesia

Jímky

Jímkou, též zhlavím vrtané studny, se ve většině případů myslí plastová nádoba pravidelného tvaru, která je uložena pod úrovní terénu a zároveň umožňuje člověku přístup a manipulaci se zařízením v této plastové nádobě.

Tato jímka slouží jako ochrana před znečišťováním samotného vrtu a vody v něm a hlavně jako  prostor, ve kterém je umístěno veškeré technické zařízení sloužící k čerpání vody z vrtu a dopravy této vody např. do stávajícího domovního vodovodního systému, přilehlé retenční nádrže, nebo prostě jen dopravy vody k zahradnímu užívání.

K osazení plastové jímky je v prvé řadě potřeba mít vyhotovený samotný vrt. Poté je nutné okolí vrtu opatřit výkopem o rozměrech odpovídajících rozměrům jímky včetně manipulace pracovníků osazujících tuto jímku. Schéma výkopu bude zasláno na požádání. Následně je realizováno samotné vystrojení plastové jímky spočívající ve spuštění ponorného čerpadla do vrtu a instalaci technického zařízení k čerpání vody. Technické zařízení je tvořeno tzv. dvěma okruhy, a to okruhem napájení a jištění ponorného čerpadla elektrickým napětím a okruhem  dopravy vody z vrtu ponorným čerpadlem do vodovodního domovního systému, nebo systému k zahradnímu užívání. K ochraně ponorného čerpadla slouží hlídače, sondy hladin tj. při poklesu hladiny vodního sloupce pod úroveň vypínací sondy je ponorné čerpadlo vypnuto a nelze jím čerpat až do té doby, dokud hladina vodního sloupce nevystoupá na úroveň zapínací sondy. Soustava rovněž pracuje s tzv. provozními tlaky, kde je tlak monitorován tlakovým spínačem a rozdíly tlaku v soustavě jsou vyrovnávány stojatou tlakovou nádobou, která vzhledem ke svému objemu slouží i jako drobná zásoba vody. Provozní tlaky v soustavě lze sledovat na manometru osazeném na potrubí soustavy. Elektrické součásti tvořící napojení na ponorné čerpadlo, hladinové hlídače, tlakový spínače na napájení soustavy elektrickým napětím jsou uloženy v plastové rozvodnici, která je zavěšena na stěnu jímky a umožňuje přístup otevřením plastového krytu. Jímka je opatřena uzamykatelným víkem.

Realizace plastové jímky spočívá ve třech následných krocích. Příprava vystrojení jímky pracovníky v dílně firmy, doprava jímky a součástí na místo instalace, a samotné osazení jímky do výkopu včetně instalace ponorného čerpadla a technického zařízení. Celková doba realizace jedné plastové jímky je jeden pracovní den.

line
Powered by WordPress | Designed by aeon