20170213 Update Cisco 200-125, 200-125 CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) Dumps
ICND1 100-105 Exam, Cisco Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1 v3.0) 100-105 Exam
300-075 PDF, Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 2(CIPTV2)
210-260 CCNA Security, Implementing Cisco Network Security Questions
200-105, Cisco ICND2 200-105 Book
Cisco 300-320, 300-320 Designing Cisco Network Service Architectures Dump
ISC Certification CISSP Dumps, Certified Information Systems Security Professional CISSP Dumps
70-533 PDF, Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
70-534 Microsoft Specialist: Microsoft Azure, Architecting Microsoft Azure Solutions Exam
300-206, Cisco CCNP Security 300-206 Dumps
CompTIA SY0-401, SY0-401 CompTIA Security+ Certification Exam Exam
A+ 220-901 PDF, CompTIA A+ Certification Exam (901) 220-901 PDF
2V0-621D VCP6-DCV, VMware Certified Professional 6 C Data Center Virtualization Delta Beta Book
400-051, Cisco CCIE 400-051 Dump
Cisco 640-916, 640-916 Introducing Cisco Data Center Technologies Dumps
642-997 Exam, Implementing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFI)
70-461 Microsoft SQL Server 2012, Querying Microsoft SQL Server 2012 Dumps
300-101, QlikView QlikView Certification 300-101 Exam
Microsoft MB2-712, MB2-712 Microsoft Dynamics CRM 2016 Customization and Configuration PDF
CISM CISM Questions, Certified Information Security Manager CISM Questions
200-310 Book, Designing for Cisco Internetwork Solutions
SSCP ISC Certification, System Security Certified Practitioner (SSCP) Dump
210-065, Cisco CCNA Collaboration 210-065 Dumps
Cisco 810-403, 810-403 Selling Business Outcomes PDF
Microsoft Office 365 070-346 Exam, Managing Office 365 Identities and Requirements 070-346 Exam
400-101 Dumps, CCIE Routing and Switching Written v5.0
210-451 CCNA Cloud, Understanding Cisco Cloud Fundamentals Exam
300-115, Cisco CCDP 300-115 PDF
GIAC GSEC, GSEC GIAC Security Essentials Certification Questions
MCP, Microsoft Specialist 70-532 Book, Developing Microsoft Azure Solutions 70-532 Book
700-037 Dump, Advanced Collaboration Architecture Sales Specialist
MB2-713 Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales Dumps
CAS-002, CompTIA CASP CAS-002 PDF
Lpi 010-150, 010-150 Entry Level Linux Essentials Certificate of Achievement Exam
GAQM certification CSM-001 Dumps, Certified Scrum Master (CSM) CSM-001 Dumps
70-410 Exam, Installing and Configuring Windows Server 2012
ADM-201 The Salesforce.com Certified Administrator, Administration Essentials for New Admins PDF
Cisco 300-208, 300-208 Implementing Cisco Secure Access Solutions Book
F5 Certification 101 Dump, Application Delivery Fundamentals 101 Dump
FCBA ISEB Certification, BCS Foundation Certificate in Business Analysis PDF
70-417, Microsoft Windows Server 2012 70-417 Exam
Cloudera CCA-500, CCA-500 Cloudera Certified Administrator for Apache Hadoop (CCAH) Dumps
RHCSA EX200 Exam, Red Hat Certified System Administrator - RHCSA EX200 Exam
2V0-621 PDF, VMware Certified Professional 6 C Data Center Virtualization Beta
98-365 MTA, Windows Server Administration Fundamentals Questions
700-038, Cisco Additional Online Exams for Validating Knowledge 700-038 Book
ICND1 100-105, ICND1 Cisco Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1 v3.0) pdf
200-105 dump, ICND2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) dump
CCDE 352-001, CCDE ADVDESIGN dumps
200-310 answers, CCDA Designing for Cisco Internetwork Solutions exam questions
CCNA Collaboration 210-060, CCNA Collaboration Implementing Cisco Collaboration Devices (CICD) pdf download
810-403 books, Cisco Business Value Specialist Cisco Business Value Specialist real exam questions
CCNP Collaboration 300-075, CCNP Collaboration Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 2(CIPTV2) study guide pdf
300-101 dump, CCDP Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0) ppt
CCDP 300-115, CCDP Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH v2.0) books pdf
300-320 answers, CCDP Designing Cisco Network Service Architectures study guide
CCNA 200-125, CCNA CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) exam pdf
400-051 books, CCIE CCIE Collaboration book pdf
CCIE 400-101, CCIE CCIE Routing and Switching Written v5.0 pdf
210-260 dump, CCNA Security Implementing Cisco Network Security dumps pdf
300-075, 100-105, I passed my exam with these questions from this site here.Well worth to buy 300-101, 210-260, exam study guide 300-115, 300-135, Absolutely This is 100% valid dump. 300-320, 210-060, cos i have got 98% marks in this exam 300-070, 200-105, it certification exam 1Z0-144, exam certificate MB2-712, Do you maintain 100% Guarantee on itexammarks.com products 1V0-601, 640-916, 500-007, best exam dumps 642-980, sure to pass exam 700-037, H12-224, 70-469, it exam online study PEGACSA71V1, HP0-M101, Do you provide free updates? 070-483, success pass exam 210-065, EX200, update the study materials timely 070-331, 98-365, 70-494, hotest exam ISSMP, HP0-Y50, 70-462, 200-125, it exam questions and answers 200-310, 200-601, testing online 210-060, 101-400, latest exam pdf CCNA 200-125, Cisco CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) Dump 100-105 Answer, Cisco ICND1 Answer, 100-105 Cisco Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1 v3.0)Answer Cisco 200-310, CCDA 200-310 Designing for Cisco Internetwork Solutions, Cisco 200-310 PDF Cisco CCDP 300-101, 300-101 Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0) Exam 300-075, CCNP Collaboration 300-075 Exam Dump, Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 2(CIPTV2) Exam Dump 810-403 Questions, Cisco Business Value Specialist 810-403 Selling Business Outcomes Questions CCNA Collaboration 210-060, Cisco Implementing Cisco Collaboration Devices (CICD) Practice 210-260 Dump, Cisco CCNA Security Dump, 210-260 Implementing Cisco Network SecurityDump PMI PMP, PMP PMP Project Management Professional, PMI PMP Answer ISC ISC Certification CISSP, CISSP Certified Information Systems Security Professional PDF 70-534, Microsoft Specialist: Microsoft Azure 70-534 Exam, Architecting Microsoft Azure Solutions Exam 101 Dumps, F5 Certification 101 Application Delivery Fundamentals Dumps Microsoft Office 365 70-346, Microsoft Managing Office 365 Identities and Requirements Questions 2V0-621D Practice, VMware VCP6-DCV Practice, 2V0-621D VMware Certified Professional 6 C Data Center Virtualization Delta BetaPractice Cisco 300-206, CCNP Security 300-206 Implementing Cisco Edge Network Security Solutions, Cisco 300-206 Dump Cisco CCNP Collaboration 300-070, 300-070 Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 1(CIPTV1) Answer 300-207, CCNP Security 300-207 PDF, Implementing Cisco Threat Control Solutions PDF 1Z0-062 Exam, Oracle Database 1Z0-062 Oracle Database 12c: Installation and Administration Exam CompTIA Network+ N10-006, CompTIA CompTIA Network+ Dumps 300-115 Questions, Cisco CCDP Questions, 300-115 Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH v2.0)Questions Microsoft 070-346, Microsoft Office 365 070-346 Managing Office 365 Identities and Requirements, Microsoft 070-346 Practice Cisco CCDP 300-320, 300-320 Designing Cisco Network Service Architectures Dump 640-916, CCNA Data Center 640-916 Answer, Introducing Cisco Data Center Technologies Answer 648-232 PDF, APE 648-232 Cisco WebEx Solutions Design and Implementation PDF CCNA Wireless 200-355, Cisco Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals Exam

Vrtání studní | Geo Trade Silesia

Vrtání studní

Společnost GEO TRADE SILESIA s.r.o. realizuje veškeré práce spojené s budováním a údržbou
studní pro individuální a průmyslové zásobování vodou.

Vyhledávání vhodných míst pro umístění nové studny je prováděno hydrogeologem a “proutkařem”. Na takto stanovená místa je dána garance vydatnosti (min. 1 m³/den). Součástí je stanovení vhodné technologie vrtání dle geologického podloží.

Jsme držiteli oprávnění Báňského úřadu, který nám umožňuje provádět hlubinné vrty s hloubkou nad 30 metrů. Ke každé zakázce zajišťujeme veškerou potřebnou dokumentaci (hydrogeologické posudky a projekty).

Dvě možnosti realizace vrtané studny

 • Realizace studny na základě stavebního povolení
 • Realizace studny jako průzkumného díla

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ:

V sedimentech (nesoudržné zeminy jako je jil, štěrk, písek atd.) se používá technologie
rotační . U této technologie používáme dva typy vrtných korunek “Ribinu”, která se používá do měkčích typu sedimentu a Trojlistý břit, který se používá do mírně soudržnějších typů sedimentů. Při této technologii vrtání se vrt zapažuje ocelovým pažením o průměru 200 mm, které brání sesunutí sedimentů.

Ve skalním podloží (břidlice, pískovec, droba, vápenec atd.) se používá technologie rotační příklepová, jejíž chod zajišťuje vysokotlaký kompresor. Ten se pomocí vzduchových hadic připojí k vrtné soupravě. Takto je zajištěna činnost ponorného kladiva fungujícího na principu sbíječky, v jehož možnostech je práce pod vodou. Tlak vzduchu mimo jiné napomáhá k výnosu vrtné drti.

Po dosažení zvodně a vytažení vrtného nářadí se vrt vystrojí PVC trubkami, které mají atest na pitnou vodu a v úrovni zvodně jsou perforovány štěrbinami o šíři 0,8 mm. Jiný postup se zvolí u studny v písčitém podloží, kde se k   písku používá místo perforované trubky pískový filtr s propustností 0,5 mikronu. Výstroj se obsypává praným štěrkem o velikosti od 0,3mm do 0.5 mm, který slouží zároveň jako filtrace.

Pokud jsou při vrtání naraženy povrchové vody (5 m-10 m) a chceme – li zamezit jejich smíchání s podzemními prameny jsou odtěsněny bentonitem (vysušený, rozemletý granulovaný jíl), který při kontaktu s vodou hydratuje a začne být nepropustný.

Následně zbývá naložit vrtnou soupravu a přenechat práci technikům, kteří vyčistí a tím aktivují vaší studnu.

Důvod pro realizaci vrtané studny

 • nezávislý zdroj základní suroviny,
 • trvalý přítok i v době minimálních srážek,
 • vydatnost zdroje u vrtané studny je řádově vyšší než u studny kopané,
 • oproti kopání rychlé provedení,
 • minimální poškození terénu při vjezdu techniky (je možný i průjezd přes okrasné trávníky),
 • jednoduchá instalace čerpadel,
 • podstatně vyšší pravděpodobnost kvalitní vody,
 • vlastní zdroj vody na chatě, chalupě, zahradě ale i v případě rodinného domu nebo firmy,
 • na rozdíl od např. kopané studny je nižší ohrožení výkyvy atmosférickými srážkami,
 • máte větší šanci na vyšší kvalitu vody,
 • jistá finanční návratnost

 

line
Powered by WordPress | Designed by aeon