Dokumenty

Manuál pro vodoprávní úřady

[gview file=“http://fajnastudna.cz/wp-content/uploads/dokumenty/Manual_pro_vodopravni_urady.pdf“ save=“1″]

Informace ke studnám

[gview file=“http://fajnastudna.cz/wp-content/uploads/dokumenty/zanik_povoleni_informace_obcim.pdf“ save=“1″]

 Studna jako zdroj pitné vody (SZÚ)

[gview file=“http://fajnastudna.cz/wp-content/uploads/dokumenty/studna.pdf“ save=“1″]

Vlastní studna – výhody a rizika (SZÚ)

[gview file=“http://fajnastudna.cz/wp-content/uploads/dokumenty/1vla_stu.pdf“ save=“1″]

Sanace zatopené studny (SZÚ)

[gview file=“http://fajnastudna.cz/wp-content/uploads/dokumenty/sanace.pdf“ save=“1″]