Jímkou, též zhlavím vrtané studny, se ve většině případů myslí plastová nádoba pravidelného tvaru, která je uložena pod úrovní terénu a zároveň umožňuje člověku přístup a manipulaci se zařízením v této plastové nádobě. Tato jímka slouží jako ochrana před znečišťováním samotného vrtu a vody v něm a hlavně jako  prostor, ve kterém je umístěno veškeré technické zařízení sloužící k čerpání vody z vrtu a dopravy této vody např. do stávajícího domovního vodovodního systému, přilehlé retenční nádrže, nebo prostě jen dopravy vody k zahradnímu užívání. K osazení plastové jímky je v prvé řadě potřeba mít vyhotovený samotný vrt. Poté je nutné okolí vrtu opatřit výkopem o rozměrech odpovídajících rozměrům jímky včetně manipulace pracovníků osazujících tuto jímku. Schéma výkopu bude zasláno na požádání. Následně je realizováno samotné vystrojení plastové jímky spočívající ve spuštění ponorného čerpadla do vrtu a instalaci technického zařízení k čerpání vody. Technické zařízení je tvořeno tzv. dvěma okruhy, a to okruhem napájení a jištění ponorného čerpadla elektrickým napětím a okruhem  dopravy vody z vrtu ponorným čerpadlem do vodovodního domovního systému, nebo systému k zahradnímu užívání. K ochraně ponorného čerpadla slouží hlídače, sondy hladin tj. při poklesu hladiny vodního sloupce pod úroveň vypínací sondy je ponorné čerpadlo vypnuto a nelze jím čerpat až do té doby, dokud hladina vodního sloupce nevystoupá na úroveň zapínací sondy. Soustava rovněž pracuje s tzv. provozními tlaky, kde je tlak monitorován tlakovým spínačem a rozdíly tlaku v soustavě jsou vyrovnávány stojatou tlakovou nádobou, která vzhledem ke svému objemu slouží i jako drobná zásoba vody. Provozní tlaky v soustavě lze sledovat na manometru osazeném na potrubí soustavy. Elektrické součásti tvořící napojení na ponorné čerpadlo, hladinové hlídače, tlakový spínače na napájení soustavy elektrickým napětím jsou uloženy v plastové rozvodnici, která je zavěšena na stěnu jímky a umožňuje přístup otevřením plastového krytu. Jímka je opatřena uzamykatelným víkem. Realizace plastové jímky spočívá ve třech následných krocích. Příprava vystrojení jímky pracovníky v dílně firmy, doprava jímky a součástí na místo instalace, a samotné osazení jímky do výkopu včetně instalace ponorného čerpadla a technického zařízení. Celková doba realizace jedné plastové jímky je jeden pracovní den.