Společnost GEO TRADE SILESIA s.r.o. patří mezi poskytovatele komplexní a účinné regenerace vašeho vodního zdroje. Regenerací mužem: [list style=“plus“]
  • zvýšit vydatnost vodního zdroje
  • odstranit bakteriální znečištění
  • zvýšit životnost vybavení studny
[/list] Studny kopané:
Zjištění stavu studny a její regenerace, oprava vzniklých prasklin ve skružích, popř. doložení kamene do vykládaných studní. Odtěžení kalů ze dna studny, výměna štěrku na dně, mechanické čištění stěn studny (čištění tlakem), dezinfekce.
Studny vrtané
Odtěžení kalu, airliftování trubního vystrojení a regenerace perforované trubní častí (zvýšení vydatnosti), dezinfekce, čištění zapískovaných čerpadel a vytěžení zapískovaných vrtů.
Vyčištění studny provádíme následujícím způsobem: [list style=“plus“]
  • Ze studny odčerpáme vodu a vhodnou technologií  vybereme veškeré nánosy a vyhnívající kaly, které jsou zdrojem jedovatých zemních plynů, zůstávajících na dně studny. Pevné nečistoty odstraníme manuálně.
  • Plášť studny vyčistíme průmyslovým vysokotlakým strojem, a opět přečerpáváme vodu. Pokud je ve studni znovu použitelná štěrková vrstva, propere se a vyčistí vysokotlakým strojem. Pokud na dně štěrková vrstva chybí, založí se nová říčním štěrkem o hrubosti 8 až 16 mm.
  • Jakmile je studna čistá, je vhodné ji zajistit proti vniknutí povrchových nečistot. Postupujeme tak,  že vytmelíme spáry mezi skružemi a potrubím. Skruže se vytírají speciálním cementovým přípravkem s atestem na pitnou vodu jako dočasná impregnace proti nežádoucím vlivům.
  • Pokud je ve studni staré pozinkované potrubí zasahující pod hladinu vody, doporučujeme ho vyměnit za plastové (polyethylenové), aby čištění mělo smysl.
  • V konečné fázi se voda dezinfikuje vhodným dezinfekčním prostředkem. Dle druhu použité dezinfekce je po vystoupání hladiny vody, studnu možno ihned používat.
[/list]