Společnost GEO TRADE SILESIA s.r.o. realizuje veškeré práce spojené s budováním a údržbou
studní pro individuální a průmyslové zásobování vodou.

Vyhledávání vhodných míst pro umístění nové studny je prováděno hydrogeologem a „proutkařem“. Na takto stanovená místa je dána garance vydatnosti (min. 1 m³/den). Součástí je stanovení vhodné technologie vrtání dle geologického podloží.

Jsme držiteli oprávnění Báňského úřadu, který nám umožňuje provádět hlubinné vrty s hloubkou nad 30 metrů. Ke každé zakázce zajišťujeme veškerou potřebnou dokumentaci (hydrogeologické posudky a projekty).

Dvě možnosti realizace vrtané studny

 • Realizace studny na základě stavebního povolení
 • Realizace studny jako průzkumného díla

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ:

V sedimentech (nesoudržné zeminy jako je jil, štěrk, písek atd.) se používá technologie
rotační . U této technologie používáme dva typy vrtných korunek „Ribinu“, která se používá do měkčích typu sedimentu a Trojlistý břit, který se používá do mírně soudržnějších typů sedimentů. Při této technologii vrtání se vrt zapažuje ocelovým pažením o průměru 200 mm, které brání sesunutí sedimentů.

Ve skalním podloží (břidlice, pískovec, droba, vápenec atd.) se používá technologie rotační příklepová, jejíž chod zajišťuje vysokotlaký kompresor. Ten se pomocí vzduchových hadic připojí k vrtné soupravě. Takto je zajištěna činnost ponorného kladiva fungujícího na principu sbíječky, v jehož možnostech je práce pod vodou. Tlak vzduchu mimo jiné napomáhá k výnosu vrtné drti.

Po dosažení zvodně a vytažení vrtného nářadí se vrt vystrojí PVC trubkami, které mají atest na pitnou vodu a v úrovni zvodně jsou perforovány štěrbinami o šíři 0,8 mm. Jiný postup se zvolí u studny v písčitém podloží, kde se k   písku používá místo perforované trubky pískový filtr s propustností 0,5 mikronu. Výstroj se obsypává praným štěrkem o velikosti od 0,3mm do 0.5 mm, který slouží zároveň jako filtrace.

Pokud jsou při vrtání naraženy povrchové vody (5 m-10 m) a chceme – li zamezit jejich smíchání s podzemními prameny jsou odtěsněny bentonitem (vysušený, rozemletý granulovaný jíl), který při kontaktu s vodou hydratuje a začne být nepropustný.

Následně zbývá naložit vrtnou soupravu a přenechat práci technikům, kteří vyčistí a tím aktivují vaší studnu.

Důvod pro realizaci vrtané studny

 • nezávislý zdroj základní suroviny,
 • trvalý přítok i v době minimálních srážek,
 • vydatnost zdroje u vrtané studny je řádově vyšší než u studny kopané,
 • oproti kopání rychlé provedení,
 • minimální poškození terénu při vjezdu techniky (je možný i průjezd přes okrasné trávníky),
 • jednoduchá instalace čerpadel,
 • podstatně vyšší pravděpodobnost kvalitní vody,
 • vlastní zdroj vody na chatě, chalupě, zahradě ale i v případě rodinného domu nebo firmy,
 • na rozdíl od např. kopané studny je nižší ohrožení výkyvy atmosférickými srážkami,
 • máte větší šanci na vyšší kvalitu vody,
 • jistá finanční návratnost